Acabem Taulat.

Obres de finalització de Taulat, caseta de 5m x 3m a un terrat a Poblenou , amb aillament de suro, terra de Viroc, interior de bedoll.